Argument för Guds existens

Allmän information

Bevis för Guds existens

Även teologi kan ta Guds existens som är absolut nödvändigt på grund av myndighetens, tro, eller uppenbarelsen, många filosofer och några teologer, har ansett det möjligt att bevisa på grund att det måste finnas en Gud.

Thomas av Aquino, i det trettonde århundradet, formulerade den berömda "fem sätt", genom vilken Guds existens kan påvisas filosofiskt: