Kristi Församlingar

Allmän information

Kristi församlingar är ca 13.000 oberoende och självständiga församlingar i USA, med cirka 1,5 miljoner medlemmar. Dessa församlingar fungera utan interlinkmekanismen organisation eller huvudkontor, och de är förenade med direkt anslutning av varje till Bibeln ensam som tillräcklig rättesnöret för tro och praktiken.

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post
Gruppen är verksam högskolor och universitet, barnhem och skolor för att predika, och har missionärer i internationellt arbete. Publikationer spela en stark roll i kyrkans liv.

Tron på den verbala inspiration i Bibeln, gudomen av Jesus, nödvändighet av överensstämmelse med bibliska läran, och ett fast hopp om evigt liv är karakteristiska för gruppen.

Kyrkorna i Kristi tro att Jesus etablerat sin kyrka och gjort den tillgänglig för alla sparade och att det åligger alla människor att söka den och läggas till det.

Reuel Lemmons

Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är