Traducianism

Avancerad information

En av fyra teorier om ursprunget till den individuella själen, dvs att själen, liksom kroppen, kommer från föräldrarna. Alternativen är: (1) preexistence av alla själar, som innehas av t.ex. Origen och mormoner, ( 2) reinkarnation, (3) kreationism, där Gud skapar en ny själ till varje organ.

Direkt bibliska bevis är obefintlig, och slutsatser måste bygga på avdrag.

I förmån för traducianism: